Kulturpris

Alle kan synge-prisen er opprettet av Carl og Kari Høgset. Prisen tildeles en eller flere personer som har arbeidet med sangopplæring og korvirksomhet blant barn og unge. Det er Carl og Kari Høgset som på fritt grunnlag velger hvem som skal tildeles prisen. Selve prisen er en skulptur i bronse, ”Nybakt mor”, av billedhugger Nina Sundbye.

Det har siden desember 2002 vært utdelt 16 “Alle kan synge”-priser.

Prisvinnerne er: Torstein Grythe (2002), Margrethe Erikstad (2003), Mary og Sverre Valen (2004), Else Marit og Joar Rørmark (2005), Norunn Illevold Giske (2006). Reidun Hagenes (2007), Maria Gamborg Helbekkmo (2008), Ellen Marie Vadseth Aksnes (2009), Bjørn Moe (2010), Arne Hadland (2011), Liv Hugstmyr Særheim (2012), Anita Brevik (2013), Terje Kvam (2014), Fredrik Otterstad (2015), Anne Karin Sundal-Ask (2016),  Edle Stray-Pedersen (2017).

I 2018 går “Alle kan synge-prisen” til Håkon Matti Skrede.

Håkon Matti Skrede er kormester for Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Nasjonale Opera. Skrede er utdannet fiolinist og sanger med mastergrad fra Griegakademiet. Som korsanger, og senere dirigentstudent ved Drakensberg Boys’ Choir School i Sør-Afrika, bestemte han seg for å videreutvikle sine ferdigheter som kordirigent. Han grunnla Edvard Grieg Kor (tidl. KorVest) i 2002, Bergen Guttekor i 2008, Bergen Pikekor i 2010 og Edvard Grieg Ungdomskor i 2013. I 2016 ble Håkon Matti Skrede Grammy-nominert for innspillingen av Glagolitisk messe av Leoš Janáček, i kategorien «Best Choral Performance», sammen med Bergen Filharmoniske Orkester (dirigent: Edward Gardner) og Kor, Edvard Grieg Kor og Collegiûm Mûsicûms kor. 

Skrede er opptatt av talentutvikling; både som mangeårig jurymedlem for De Unges konsert, faglig oppnevnt rådsmedlem for Bergen Kulturskole og nettverkutvikling mellom sangutdanning internasjonalt og lokalt. Det viktige arbeidet med Bergen Guttekor er fremdeles nerven i hans arbeid. Bergen Guttekor er delt i to kor med ca 40 barn; aspirantkor (6-10 år) og hovedkor (10 – 16 år). Det er i dag etablert en naturlig utvikling fra 6-åringer helt opp til profesjonelt nivå på korsang i Bergen.