Påmelding Moss

Påmelding til: Dag Jansson telefon 90 84 36 34 / epost: aksmoss@online.no

Eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Kursavgiften betales før første kurskveld

til konto i Nordea Bank: Est Arte Media, kontonr 6118.06.33382.

kr 1500 for tidligere deltagere

kr 1600 for nye deltagere

Kursavgiften inkluderer tekster/noter, øve-CD, internettløsning for innlæring av flerstemte sanger og deltagelse på vårkonserten i Oslo konserthus. Nye deltagere får også et hefte i Sangteknikk, skrevet av Carl Høgset.

Deltagere som bringer med seg en mannlig deltager, betaler selv redusert avgift, kr 800.

Posted in Avdeling Østfold.