Kursplan/ betalingsinfo

Grunnet få påmeldinger er vårens kurs utsatt til høsten.

Ny dato for oppstart er tirsdag 4. september 2018 kl 19.00 i Stormen Konserthus SINUS!

Kursplan og mer info kommer.

Betalingsinfo:

Prisen for kurset er kr 1900 inkl. kursmateriale og sanghefte.
(1800 for repeterende medlemmer)
Påmelding er bindende.
Betaling gjøres til Rönnberg Musikk, kontonr: 1594.27.72022 eller VIPPS til 15576
innen tirsdag 30. januar.

Husk å merke innbetalingen med navn på den innbetalingen gjelder for.
NB! Vi tar ikke imot kontant betaling.
Ta med kvittering på innbetalt kursavgift for å få utdelt kursmateriale.

Posted in Avdeling Bodø.